Tussenstand Nieuwe Natuur

19 februari 2014

Flevoland biedt ruimte voor ontwikkeling. De provincie is met het programma Nieuwe Natuur op zoek geweest naar de beste ideeën en initiatieven voor nieuwe natuur in Flevoland.

Maar liefst 79 projectideeën zijn tot en met 10 januari 2014 bij de provincie
ingediend.

Op 16 april 2014 besluiten Provinciale Staten welke ideeën doorgaan naar de laatste ronde. De ideeën die doorgaan worden uitgewerkt tot projectinitiatieven. Aan de hand van een tweede, meer gedetailleerde beoordelingsronde besluiten Provinciale Staten in het najaar welke projecten daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden in het kader van het programma Nieuwe Natuur in Flevoland.

Bekijk het filmpje met de tussenstand van gedeputeerde Jan-Nico Appelman.