Twee Nederlandse start-ups bij laatste vijf in de Postcode Lottery Green Challenge 2018

15 augustus 2018

De Nederlandse start-ups The Great Bubble Barrier (Amsterdam) en AquaBattery (Delft) hebben de finale van de Postcode Lottery Green Challenge 2018 bereikt. Op 13 september nemen zij het op tegen een start-up uit de Verenigde Staten, uit Groot-Brittannië en uit Estland. Opmerkelijk dit jaar is dat vier van de vijf finalisten jonger dan 30 zijn. Hieronder een omschrijving van de twee Nederlandse finalisten. 

Luchtbellengordijn in de strijd tegen plasticsoep
Zeezeilster Anne Marieke Eveleens (29) is medeoprichter van de Nederlandse start-up The Great Bubble Barrier uit Amsterdam. Ongeveer 80% van het plastic in de zee stroomt via rivieren de oceaan in. Om de plasticsoep aan te pakken heeft The Great Bubble Barrier een luchtbellenscherm voor rivierbeddingen ontwikkeld dat plastic afvangt voordat het in zee terecht komt. Deze vinding perst lucht onder hoge druk door een geperforeerde buis op de rivierbodem. Hierdoor ontstaat een gordijn aan luchtbellen dat zowel de stroom van plastic afval aan het wateroppervlak als de zwevende microdeeltjes onderwater blokkeert. Langs het luchtbellengordijn drijft het plastic naar de waterkant waar het wordt afgevangen voor recycling.

Hernieuwbare energie duurzaam opslaan in water en tafelzout
TU Delft spin-off AquaBattery heeft een energieopslagsysteem ontwikkeld dat werkt op basis van water en tafelzout in plaats van schaarse en dus dure grondstoffen. Omdat er geen chemische reactie nodig is om energie op te slaan en vrij te geven, biedt de innovatie een veilige en duurzame oplossing voor het opslaan van energie verkregen uit hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie. Het duurzaam kunnen opslaan van de groeiende hoeveelheid hernieuwbare energie is essentieel voor de transitie naar duurzame energie. Door de niet-toxische samenstelling en de schaalbaarheid van de ‘Blue Battery’, is het energieopslagsysteem ook geschikt voor de bebouwde omgeving. Emil Goosen (29), medeoprichter van AquaBattery, vertegenwoordigt de start-up tijdens de finale.

Finale op 13 september in Amsterdam
De finale vindt plaats op donderdag 13 september in de Gashouder in Amsterdam en is ook via een livestream op www.greenchallenge.info te volgen.

Volg de Postcode Lottery Green Challenge via Twitter en Facebook en LinkedIn.