Twee voorstellen Nieuwe Natuur geselecteerd

28 oktober 2014

Speelwildernis (een van de ideeën van onze lidorganisatie die we van harte ondersteunen) en Het Voedselbos (een idee dat de afgelopen jarengeboren is bij onze community DuurzaamAlmere) zijn geselecteerd als bruikbaar voorstel voor nieuwe natuur.

De Provincie heeft 79 voorstellen ontvangen voor nieuwe natuur in Flevoland, waarvan drie afkomstig van de NMFF. Het programma Nieuwe Natuur is in het leven geroepen door Provinciale Staten van Flevoland nadat duidelijk werd dat het Rijk niet meer het Oostvaarderswold zou financieren.

Het Voedselbos is een nieuwe manier van natuurbeheer: door de opbrengsten van de aanwezige, extensieve gewassen worden de ecologische, educatieve en recreatieve functies gefinancierd. De oogsten uit het Voedselbos worden lokaal afgezet om transport te beperken en stedelijke binding te versterken. Het Voedselbos levert daarnaast nog andere ecosysteemdiensten zoals CO2-opvang, klimaatadaptatie en lucht-, water- en bodemzuivering.

De oppervlakte van de speelwildernis  is plusminus 10 ha – het kan deel uitmaken van een veel groter natuurgebied. Aan de ingang kunnen de kinderen intensief gebruik maken van de natuur, hoe verder weg van de ingang hoe meer de dieren de ruimte hebben. Het is aan de kinderen om er voor te zorgen dat de dieren ook dichter bij de ingang durven te komen. Voor de vegetatie geldt hetzelfde: hoe verder van de ingang hoe wilder de natuur wordt. Aan de ingang ook een slecht weer accommodatie met een groepsruimte voor de kinderen en een horecagelegenheid voor de volwassenen. De natuur levert de speelaanleidingen, er zijn geen materialen, objecten of speeltoestellen van buiten het gebied ingebracht. Er worden educatieve programma’s aangeboden voor basisscholen en voor recreanten. Het gebied is altijd toegankelijk, ook buiten de activiteiten.