Tweede Kamer buigt zich over ontwikkeling Luchthaven Lelystad

3 juli 2014

Het kabinet wil Luchthaven Lelystad laten groeien. De Tweede Kamer hield hierover in juni een hoorzitting met luchtvaartmaatschappijen, overheden en wetenschappers. Een dag later volgde het Algemeen Overleg tussen de  commissie Infrastructuur & Milieu en staatssecretaris Mansveld over het ‘ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad’. De Natuur- en Milieufederatie Flevoland woonde dit overleg bij, omdat zij al jarenlang deze ontwikkeling nauwlettend volgt. Vanuit onze doelstelling voor het versterken en behouden van de milieu- en natuurwaarden in Flevoland zullen wij ons nooit als supporter doen kennen van een luchthaven in Flevoland. Evenwel kiest de NMFF  nadrukkelijk voor een zorgvuldig evenwicht tussen de belangen van economie en de leefomgeving (zowel vanuit het perspectief van de mensen als de natuur). Met inachtneming van dit algemene uitgangspunt kan NMFF zich vinden in een voorzichtige en stapsgewijze groei van de luchthaven waarbij bijzondere Natura-2000 gebieden, zoals  de Oostvaardersplassen, het Ketelmeer en de Veluwe-randmeren,  niet  worden verstoord en de hinder voor bewoners van Flevoland zoveel mogelijk beperkt wordt. De NMFF ziet de in de regionale Alderstafel onlangs geadviseerde variant B+ dan ook als de minst slechte vliegroute.