Uitkomsten van peiling Groene Peiler over Energie

16 oktober 2014

Een paar keer per jaar peilt Natuur- en Milieufederatie Flevoland de mening over groene thema’s bij haar achterban. Dit keer ondervroegen we ons Groene Peiler-panel over de mogelijkheden voor energiebesparing en –opwekking.

Onder de panel-deelnemers bestaat veel interesse in het zelf opwekken van energie met bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook wekt bijna een derde zelf al energie op met zonnepanelen.  Informatie over het financiële plaatje is het meest gewenst. Dit willen de respondenten ontvangen via de digitale nieuwsbrief of een plek in de buurt waar zij dagelijks binnen kunnen lopen. Een derde van de respondenten heeft wel eens een offerte aangevraagd voor zonnepanelen of woningisolatie.  Voor de offerte voor woningisolatie  werd meestal een landelijk bedrijf benaderd, voor de offerte voor zonnepanelen zowel landelijk als lokaal. Over het algemeen zijn de respondenten tevreden met de aangeboden informatie. Het besluit om wel of niet in te gaan op het aanbod is vooral afhankelijk van de financiering of (bij zonnepanelen) de locatie van het dak.

Iets minder dan de helft van de respondenten heeft interesse  om in  Flevolandse windmolens te investeren, bijvoorbeeld via aandelen. Meer dan twee derde van de respondenten heeft interesse om stroom af te nemen van lokale producenten (denk hierbij aan windmolens, biogasinstallaties, zonnepanelen enz.). Een aantal respondenten kent energiecoöperaties als Leon, De Groene Reus, Marknesse Duurzaam en Zeenergie. Meer dan drie kwart van de respondenten heeft interesse om zich bij een lokale energiecoöperatie aan te sluiten of is al betrokken bij een energiecoöperatie. De respondenten zouden informatie willen ontvangen over de werking, kosten en voorwaarden van de energiecoöperatie. Deze informatie willen zij ontvangen via de digitale nieuwsbrief van NMFF of via een plek waar zij dagelijks binnen kunnen lopen.