Uitkomsten van peiling Groene Peiler over Nacht van de Nacht

30 oktober 2014

Een paar keer per jaar peilt Natuur- en Milieufederatie Flevoland de mening over groene thema’s bij haar achterban. Dit keer ondervroegen we ons Groene Peiler-panel naar lichthinder.

De Nacht van de Nacht is over het algemeen een bekend evenement. De respondenten die wel eens mee hebben gedaan met een activiteit vonden deze passen bij het doel van de Nacht van de Nacht (namelijk: aandacht voor belang van oer-waarde duisternis). Meer dan de helft van de respondenten is zich bewuster van lichthinder door de Nacht van de Nacht. Als ze zelf iets aan het voorkomen van lichthinder doen is dit over het algemeen het (eerder) doven van tuinverlichting en bewust omgaan met verlichting in huis. Een aantal mensen merkt dat het donkerder wordt in hun omgeving. Van maatregelen om lichthinder tegen te gaan merken sommigen dat reclameverlichting uitgaat, licht op de snelweg (eerder) wordt gedoofd en dat bewust om wordt gegaan met straatverlichting. Over het doven van wegverlichting zijn de meningen verdeeld. Meer dan de helft van de respondenten ervaart lichthinder. Deze hinder is vooral afkomstig van de tuinverlichting van de buren. Ook de kassen in Almere worden genoemd als bron van lichthinder.