Van gepland industrieterrein tot ongekend natuurgebied

Van gepland industrieterrein tot ongekend natuurgebied

Van gepland industrieterrein tot ongekend natuurgebied

 

 

 

Wilde konikpaarden, lepelaars en kiekendieven. Het zijn dieren die je zomaar zou kunnen spotten, als je een middagje in de Oostvaardersplassen rondloopt. Er is de laatste tijd veel te doen geweest over het natuurgebied, vanwege het bijvoeren van dieren. Wat veel mensen niet weten, is dat op de plek van het natuurgebied oorspronkelijk industrie gepland was.

“De geschiedenis van de Oostvaardersplassen gaat ‘slechts’ terug tot 1968”, vertelt Hans-Erik Kuypers, boswachter bij Staatsbosbeheer. “In 1968 werd Zuidelijk Flevoland ingepolderd en kwam daarmee grotendeels droog te liggen. De gebieden van Almere en Zeewolde kwamen helemaal droog te liggen, maar een deel van Zuidelijk Flevoland bleef nat. En dat was niet de bedoeling.”

De NMFF droomt van een mooi Flevoland met (soorten)rijke en toegankelijke natuurgebieden. Landschappen en natuur die in evenwicht zijn met (bestaande en nieuwe) economische activiteiten (zoals energieproductie) en bestand tegen klimaatverandering. En waarin het aantal bezoekers van de Flevolandse natuur is verdubbeld.

Lees hier meer.