Veel energierijke kansen in Flevoland

28 november 2014

Op 28 november presenteerden Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) en IVN Flevoland de resultaten van een jaar lang samenwerken aan duurzame energie.Op tal van manieren zijn bewoners, bedrijven en scholieren in Flevoland uitgedaagd om aan de slag te gaan met energie.  En met succes. Gedeputeerde Witteman was onder de indruk van de resultaten.

Catwalk met Flevolandse successen
Natuur- en Milieufederatie Flevoland toonde de successen van het NMFF-Servicepunt Energie Lokaal Flevoland en de resultaten van kennissessies tussen gemeenten, scholen en bedrijven. Inspirerende successen en voorbeelden werden getoond op een ‘catwalk’. Zo presenteerde Centrada hun zonnepanelenproject voor huurders, gemeente Urk haar ondersteuning aan lokale bouwbedrijven, Façade Solar haar bijdrage aan energie-evenementen en de energiecoöperatie De Groene Reus haar mogelijkheid voor participatie door leden.

Flevolandse Uitvoeringsagenda
Tevens overhandigde de NMFF aan gedeputeerde Witteman een outline voor een Flevolandse uitvoeringsagenda van het SER Energieakkoord. Het landelijke SER Energieakkoord is in 2013 afgesloten tussen diverse partijen om meer impuls te geven aan een duurzame energietransitie. Gedeputeerde Witteman complimenteerde de NMFF met deze agenda en riep op tot minder bescheidenheid. NMFF pakt deze handschoen op en is inmiddels bezig met de campagne ‘energielabel omhoog, rekening omlaag’ waarbij het doel is om 500 woningen voor 2017 aan te pakken.

Denkkracht van Scholieren
IVN Flevoland stimuleerde scholieren van Technasia van  vijf Flevolandse gemeenten om aan de slag te gaan met ideeën die waren verzameld tijdens Duurzame Dinsdag. Dit is een landelijke campagne van IVN waarin ondernemers en burgers ideeën kunnen indienen die IVN dan probeert een stap verder te brengen. De indieners van de ideeën werden door IVN als opdrachtgever aan de Technasia gekoppeld. De leerlingen presenteerden hun aanpak en resultaten via maquettes en presentaties. De aanwezige gedeputeerde Witteman benadrukte het belang van betrokken jongeren, de beslissers van de toekomst.

De onderwerpen waren divers: een maquette voor een biovergister, een plan voor een buurtcomposterij, een duurzaam mobiliteitsplan voor de gemeente Lelystad, een onderzoek naar vermindering van verpakkingsmaterialen en een plan voor een ecologische wandelroute in de Noordoostpolder.  Tijdens het symposium prees een kennisteam (bestaande uit vertegenwoordigers van IVN, NMFF, OMFL, adviesbureau Tauw en het Programma DuurzaamDoor) de kwaliteit en de creativiteit van de gekozen oplossingen en het lef van de leerlingen om op onbekende mensen af te stappen voor onderzoek.

Organisatie
‘Deze activiteit is onderdeel van het project Werk Maken van Duurzame Energie waarbij Natuur- en Milieufederatie Flevoland en IVN Flevoland interesse in duurzame energie vergroten bij bewoners en scholieren in Flevoland. Het project is mede mogelijk gemaakt door het kennisprogramma Duurzaam Door.’