Veel Flevolandse energie en werkgelegenheid in het verschiet

1 december 2014

Op 28 november presenteerden Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) een Flevolandse  uitvoeringsagenda van het SER Energieakkoord. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan gedeputeerde Marc Witteman van de Provincie Flevoland.

Het landelijke SER Energieakkoord is in 2013 afgesloten tussen meer dan 40 partijen om meer duurzame energie, en daarmee meer banen, in Nederland voor elkaar te krijgen. De NMFF heeft op een rij gezet welke kansen het SER Energieakkoord biedt voor de Flevoland situatie. Flevoland is al koploper op het gebied van duurzame energieopwekking, maar laat nog economische kansen liggen. De NMFF gaat de komende jaren met de gemeenten en het bedrijfsleven aan de slag om deze kansen om te zetten in meer banen, meer energiezuinige woningen en lagere energielasten voor bewoners.

Gedeputeerde Witteman complimenteerde de NMFF met deze agenda en riep op tot minder bescheidenheid. NMFF pakt deze handschoen op en is inmiddels bezig met de campagne ‘energielabel omhoog, rekening omlaag’ waarbij het doel is om 500 woningen voor 2017 aan te pakken. De samenwerking met de Flevolandse gemeenten en bedrijven is daarbij onmisbaar. Samen halen we het doel van een energieneutraal Flevoland!