Verbinden met de Bron

8 augustus 2015

Er zijn tal van mooie initiatieven in Flevoland die versnelling brengen naar een meer groene economie. Op het gebied van voedselproductie, duurzame energie en grondstoffen (biobased en circulaire economie) ontstaan (nieuwe) initiatieven waarbij steeds vaker de energieke samenleving aan zet is. Groepen burgers en ondernemers willen zelf aan de gang. Tegelijk zoeken overheden en intermediaire organisaties naar aanknopingspunten om deze creativiteit te benutten en tegelijk te leren van het leervermogen van de energieke samenleving.

Voor een groene economie zijn zowel technologische ontwikkelingen als sociale innovaties van belang. Veel (burger)initiatieven kunnen doorgroeien met steun van kennis, ervaring of door het beter benutten van netwerken. Binnen het project zijn daartoe Flevolandse partijen bijeen gebracht met kennis en expertise op het vlak van, educatie, participatie, nieuwe organisatievormen en andere verdienmodellen.

De Flevolandse energieke samenleving is in opbouw en gaandeweg krijgen we beter zicht op het gewenste samenspel tussen (burger)initiatieven, intermediaire organisaties en overheden. We hopen dat dit de komende jaren verder tot ontwikkeling wordt gebracht.

Klik hier voor het eindproduct van het project ‘Verbinden met de Bron’, waar gedurende een half jaar diverse partijen kennis en ervaringen hebben gedeeld over het samenspel met de energieke samenleving. Het project is mede mogelijk gemaakt door het kennisprogramma DuurzaamDoor. Het document bevat tips, aanbevelingen, en geleerde lessen.