Wie verdient de jaarlijkse Groene Pluim?

10 december 2016

Nominaties welkom voor thema ‘duurzaam toerisme’ in Flevoland.

In januari 2017 reikt Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor de achtste keer de Groene Pluim uit. De Groene Pluim is een wisseltrofee die jaarlijks wordt overhandigd aan een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de Flevolandse natuur. Dit jaar is het thema ‘Duurzaam Toerisme Flevoland’. Natuur- en Milieufederatie Flevoland ontvangt graag vóór 15 januari 2017 nominaties voor personen of organisaties die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze hebben ingezet om stedelingen meer te betrekken bij ‘Duurzaam Toerisme Flevoland’ (op wat voor manier dan ook). Welke vrijwilliger, inwoner, medewerker bij bedrijf, organisatie of gemeente verdient volgens u een Groene Pluim?

Begin 2010 heeft Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor de eerste keer De Groene Pluim uitgereikt. De Groene Pluim is een begerenswaardig beeldje, ontworpen door de Almeerse kunstenaar Vincent van Ginneke. Begin 2017 zal de huidige bezitter van De Groene Pluim, Peter Kouwenhoven het beeldje overdragen aan de winnaar van De Groene Pluim 2017! Eerdere winnaars waren de gemeente Noordoostpolder (2010), Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland (2011), de Werkgroep Natuur & Milieu Golfresidentie Dronten (2012), Inge Hagens van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland (2013), Lennard Duijvestijn van Het Landgoed Roggebotstaete (2014),  Experiment Zelfbeheer Hoekwierde (2015).

Nominaties kunnen voor 15 januari 2017 doorgegeven worden aan Samantha Raj s.raj@nmfflevoland.nl of op tel. nr. 0320 253505.

Bij de nominatie tevens een korte motivatie toevoegen waarom de genomineerde een bijzondere of inspirerende bijdrage levert aan duurzaam toerisme in Flevoland.