Snel naar 100% schone energie: oproep aan nieuw kabinet

5 april 2017

Werkgevers enthousiast over een groen kabinet” – dat was de boodschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW na de verkiezingen, toen de onderhandelingen werden geopend over een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Jarenlang waren het milieu-organisaties, waaronder de Natuur- en Milieufederaties, die aandrongen op vergroening, nu ook het bedrijfsleven. Vera Dam, directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland is niet verrast door deze ontwikkeling, vertelt zij op de radio bij Omroep Flevoland. Luister hier het radio-item van 5 april.

“Van fossiel naar schoon in 2030. Het kan! Maar dan moet het nieuwe kabinet hiervoor de basis leggen. Door een Nationale Energiecommissaris aan te stellen, die boven de politiek staat. Die zorgt voor nieuwe banen, zekerheid en vrijheid om zelf energie op te wekken. De Deltawerken, maar dan voor energie.” Deze oproep, gericht aan het nieuwe kabinet, is inmiddels ondertekend door vele duizenden mensen. Ook de Natuur en Milieufederaties staan achter de oproep die pleit voor een structureel klimaatbeleid.

Bezorgde burgers
De Nationale Energiecommissie is begin dit jaar opgericht door bezorgde burgers, wetenschappers, bedrijven en instellingen. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies over het beleid voor de energieversnelling. De initiatiefnemers van dit burgerinitiatief hopen dat hun Energiecommissie uiteindelijk zal overgaan in een officiële Rijks Energiecommissie, die leiding gaat geven aan een snelle energietransitie.

Teken ook!
Laat het nieuwe kabinet weten dat ook jij snel naar 100% duurzame energie wil. Teken de oproep van de Nationale Energiecommissie.

Duurzame provincies
De Natuur en Milieufederaties spelen een belangrijke rol bij de uitrol van lokale duurzame energie in de provincies. Met Energieloketten en servicepunten helpen we sinds 2011 lokale energiegroepen met eerstelijnsadvies, het bijbrengen van kennis en het organiseren van uitwisselingsmomenten. We brengen lokale initiatiefnemers, overheden, netbeheerders, bedrijven en woningcorporaties met elkaar in contact en ontwikkelen samen activiteiten. Op deze manier zetten we ons in elke provincie in om de energietransitie te versnellen.