Via Warmte cafés op naar duurzame warmte voor Almere-Haven

26 april 2023

Via Warmte cafés op naar duurzame warmte voor Almere-Haven

De energietransitie in Flevoland is in volle gang. Maar de warmtetransitie staat eigenlijk nog maar aan het begin en relatief weinig mensen weten wat dit voor hen gaat betekenen. Stichting Stadwijkverwarming Almere wil daar verandering in brengen en organiseert Warmte cafés in Almere-Haven om mensen te betrekken bij de warmtetransitie. Almere-Haven is namelijk de wijk met de oudste woningen, waar nog het meest aan gedaan moet worden om deze aardgasvrij ready te maken. De Natuur en Milieufederatie Flevoland was aanwezig bij het tweede Warmtecafé op 25 april 2023.

 

Stichting Stadswijkverwarming Almere een organisatie in beweging

Een groot deel van Almere krijgt al warmte en warm water via stadsverwarming, een warmtenet dat eigendom is van Vattenfall. Stichting Stadswijkverwarming Almere is ooit gestart door een aantal bewoners die de monopolistische positie van Vattenfall niet langer wilden accepteren. Ben je onderdeel van een warmtenet, dan kun je namelijk helemaal niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Via de stichting probeerden zij gezamenlijk los te komen van het stadswarmtenet.

Inmiddels is Stadswijkverwarming Almere een organisatie geworden die als missie heeft om te zorgen voor de meest optimale warmteoplossing voor Almeerders als het gaat om duurzaamheid, kosten, zekerheid en comfort. De eerste stap is bewustwording bij bewoners, het uitwisselen van kennis en het luisteren naar vragen en vaak ook wel zorgen die bewoners hebben als het gaat over de warmtetransitie.

 

Overstappen op duurzame warmte, wat gaat dat kosten?

In februari organiseerde Stadswijkverwarming Almere het eerste Warmtecafé, dat was een enorm succes met meer dan 70 bewoners die heel veel vragen hadden en evenveel zorgen wilden delen. De grootste zorg ging over betaalbaarheid. Wat gaat dat allemaal kosten? En hoe kunnen mensen met een kleine portemonnee geholpen worden? Om bewoners hier meer over te vertellen is een tweede Warmtecafé georganiseerd op 25 april. Anne Slabbekoorn, beleidsmedewerker energietransitie bij werd uitgenodigd om tijdens deze avond mee te praten in het expertpanel. Tijdens de avond beantwoordde Anne een hoop vragen. Op welke manieren kun je aardgasvrij wonen en wat is eigenlijk het verschil in kosten? Waar kun je nu als bewoner slim beginnen als het gaat om de verduurzaming van je woning? En wat nu als je huurt, wat zijn dan je opties? Ook vertelde Anne over de mogelijkheden die je hebt om als buurt samen aan de slag te gaan. In Almere-Haven is er een buurtinitiatief aan de Oevergriend bezig om gezamenlijk isolatie in te kopen. Ook dat helpt bij betaalbaarheid. Koop je samen isolatie in, dan kan dat een gunstig effect hebben op de prijs die je per huishouden betaalt.

Daarnaast was ook Monique van der Plas aanwezig die zich bij de gemeente Almere inzet om armoede tegen te gaan. Zij vertelde de bewoners van Almere-Haven op welke manier de gemeente bewoners ondersteunt die weinig te besteden hebben en wat de toekomstige plannen zijn voor verdere ondersteuning.

We kijken terug op een geslaagde avond! In juni zal het derde Warmtecafé plaatsvinden. Waarschijnlijk is de Natuur en Milieufederatie Flevoland dan ook weer aanwezig.