Voordracht Inge Hagens voor Pluk vd Petteflet Natuurprijs

12 maart 2013

Naast al haar andere activiteiten (zie persbericht) willen we het project in het Tussenbos uitlichten voor haar nominatie voor de Pluk van de Petteflet Natuurprijs: Inge Hagens heeft er voor gezorgd dat sinds september voor de jeugdgroepen van de Vogel en Natuurwacht Zuid-Flevoland (Flevokijkers en Bosbende) een stuk natuur (het Tussenbos) in Almere is geadopteerd van Staatsbosbeheer. Dit betekent dat ze er gaan klussen (snoeien, zagen, opruimen, enz), maar ook dat de jeugd er aan de slag gaat met inventariseren en monitoring. Niet meteen wetenschappelijk verantwoord, maar wel om ze te laten kennismaken met tellingen en inventarisaties. Wat leeft er allemaal in dat stuk natuur. Het gaat om roofvogels, muizen, vlinders, mossen, planten enzovoorts. De kinderen en jongeren zijn 3 a 4 keer per seizoen in ‘hun’ gebied om er te werken of om te onderzoeken. Na de eerste activiteiten is al duidelijk dat de kinderen veel meer binding krijgen met het gebied en de natuur en dat ze dit zelf willen beschermen. Na een vuilprikactie ontdekten ze dat het helemaal niet slim is om je rotzooi zomaar weg te gooien, maar dat je het beter gewoon in de prullenbak kunt doen. Ook ontdekten ze dat mensen dingen weggooien in het gebied die nog gewoon bruikbaar zijn. Dit project past in het programma van de jeugdgroepen, maar is wel een heel nieuwe manier van werken: de groepen doen apart dingen, maar ook samen. Ze zorgen er samen voor dat het Tussenbos (dat bestaat uit een Speelbos, Vlinderheuvel, echt bos, maar ook het Vierbruggenpad wat langs een vaart loopt waar een beverburcht zit) wordt onderhouden en wordt onderzocht. Er wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer en anderen. Na inventarisatie van de roofvogelnesten mogen de kinderen ook aanwezig zijn bij het ringen van de jonge vogels. Ouders begeleiden de kinderen tijdens de werkdagen en pakken daardoor ook wat mee van zorgen voor de natuur en kennis over de natuur. De organisaties als Ravon, Vlinderstichting, etc helpen bij het opdoen van kennis voor de inventarisaties. De kinderen nemen steeds vaker vriendjes en vriendinnetjes mee omdat ze het geweldig vinden. Het liefst wil Inge het project uitbreiden met broedvogelmonitoring door de volwassen cursisten, zodat er nog meer bekend wordt over het gebied.