Voorstel Landbouw Collectief biedt geen lange termijn oplossing

22 november 2019

Het Landbouw Collectief presenteerde vandaag hun voorstel voor aanpak van de stikstofcrisis aan het kabinet. De Natuur en Milieufederaties reageren op de plannen van de 13 aangesloten agrarische organisaties.

De Natuur en Milieufederaties vinden het positief dat de verschillende agrarische organisaties gezamenlijk hebben gezocht naar oplossingen en dat ze daarbij breder hebben gekeken dan alleen de stikstofproblemen. Het collectief ziet zichzelf graag als onderdeel van de oplossing uit de ontstane stikstofcrisis. Van het resultaat hadden de Natuur en Milieufederaties wel meer verwacht. Er staan in het voorstel bijvoorbeeld geen lange termijn oplossingen die bijdragen aan structurele verduurzaming van het landbouwsysteem in Nederland.

Structurele verandering
De landbouw levert de meeste stikstofuitstoot en zal daarom een grote bijdrage moeten leveren aan de oplossing. De intensiteit van de landbouw en de omvang van de veestapel moeten meer in balans gebracht worden met de draagkracht van onze leefomgeving. De plannen van het Landbouw Collectief bieden nog geen oplossingen voor structurele verandering van de sector. En dat is volgens de Natuur en Milieufederaties wel nodig.

Nog niet voldoende
Het is dan ook zeer de vraag of de sector geholpen is met dit plan. Het risico is groot dat de boeren met dit plan opgezadeld worden met torenhoge kosten voor technische maatregelen, terwijl de effectiviteit zeer onzeker is. De Natuur en Milieufederaties roepen al jaren op tot structureel verduurzamen van de sector, naar meer emissiearme stallen en grondgebonden natuurinclusieve bedrijven. Het stimuleren van innovaties, zoals het Landbouw Collectief voorstelt, maakt hier onderdeel van uit, maar is zeker niet voldoende.

Koplopers
Gelukkig zijn er ook veel boeren die de weg naar verduurzaming al lang zijn ingeslagen. Deze koplopers verdienen ondersteuning vanuit hun eigen brancheorganisaties. Maar in plaats daarvan voert het Landbouw Collectief een achterhoedegevecht om vooral vast te houden aan het huidige systeem.