Voorstel voor nieuwe natuur

10 augustus 2015

Voor het Voedselbos in Almere is minimaal 20 hectare nodig. Voor het programma Nieuwe natuur van de provincie Flevoland heeft NMFF samen met Food Forestry Nethelandse (FNN) en DWEL en Embergy een voorstel ontwikkeld van in totaal 120 hectare (2 locaties van ieder 60 hectare in de nabijheid van grote steden als Almere en Lelystad). Onder de vlag van het programma Nieuwe Natuur kunnen de eerste 20 hectare ontwikkeld worden de komende jaren. De voorkeur gaat daarbij uit naar Almere Oosterwold, waar individuele opgaven voor groenaanleg gecombineerd kunnen worden. Voor het ontwerp van een voedselbos kan gebruik worden gemaakt van nationale en internationale kennis en ervaring met permacultuur, polycultuur en agroforestry.

Na ontwerp en aanleg van een voedselbos duurt het 3 à 4 jaar voordat de eerste ‘vruchten’ (noten, fruit, etc.) kunnen worden geoogst. Op percelen die worden ingezaaid met 1-jarige gewassen kan sneller worden geoogst. Het Voedselbos is een nieuwe manier van natuurbeheer: door de opbrengsten van de aanwezige, extensieve gewassen worden de ecologische, educatieve en recreatieve functies gefinancierd. De oogsten uit het Voedselbos worden lokaal afgezet om transport te beperken en stedelijke binding te versterken. Het Voedselbos levert daarnaast nog andere ecosysteemdiensten, zoals CO2-opvang, klimaatadaptatie en lucht-, water- en bodemzuivering.

Klik hier voor meer informatie