Voorstellen Duurzaam Door

11 maart 2014

Duurzaam Door is een provinciaal programma om de kennis over duurzaamheid te versterken. Duurzaam Door heeft als doel de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie te versnellen en om doorbraken te helpen realiseren. Centraal staan maatschappelijke vraagstukken over energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel. In Duurzaam Door werken overheden ondernemers, onderwijs, onderzoek, en maatschappelijke organisaties samen. De Natuur- en Milieufederatie Flevoland heeft, samen met anderen, voorstellen ingediend bij het kennisprogramma, zoals voor energie (kennisdeling rond lokale opwekking), voedsel (zoals kennisdeling rond voedselbossen) en werken aan draagvlak (versterken van lokale netwerken). Deze voorstellen konden op veel enthousiasme rekenen van bestuurders.