Voortgang stikstofaanpak in Flevoland 

Voortgang stikstofaanpak in Flevoland 

Flevoland is van start gegaan met het Regionaal Stikstof RegistratieSysteem (RSRS), hierin wordt stikstofruimte die is vrijgemaakt of vrijgevallen geregistreerd. In Flevoland wordt gestreefd naar 26% emissiereductie in 2030, het landelijke streven is 50%. Flevoland heeft geen stikstofgevoelige natuur, maar er kan wel stikstof uit Flevoland neerslaan op gevoelige gebieden in andere provincies zoals de Veluwe, het Drents-Friese Wold en de Wieden-Weerribben. Vooralsnog wordt alleen de vrijgekomen ruimte geregistreerd, na verdere ontwikkeling wil de provincie ook stikstofruimte gaan uitgeven op basis van het ‘saldo’ in de stikstofbank. 

Als Natuur en Milieufederaties vinden we dat de hoofdlijnen uit het rapport van de commissie Remkes door de provincies in de gebiedsgerichte processen als leidraad moeten worden genomen. Daarnaast zouden wat NMFF betreft alle sectoren moeten meedoen in dat proces. Alleen op die manier ontstaat een aanpak die ambitieus, integraal en juridisch houdbaar isWe moeten voorkomen dat we (opnieuw) de rekening naar de toekomst doorschuiven. DFlevolandse ontwikkelingen op het gebied van stikstof houden we goed in de gaten, bijvoorbeeld rondom de Maritieme Servicehaven Urk en Lelystad Airport.