Waar worden de lichten gedoofd in Flevoland?

20 oktober 2014

Alle zes de gemeenten in Flevoland steunen de Nacht van de Nacht door op verschillende plekken verlichting te doven.
Gemeente Almere dooft de verlichting rondom Stadslandgoed de Kemphaan, de verlichting in de Kunstlinie, de verlichting van drie kerktorens en de verlichting in het Stadhuis. Gemeente Lelystad dooft de schijnwerpers die verschillende gebouwen en objecten in Lelystad aanlichten, zoals Schouwburg Agora, de Kubus, het Takkengebouw aan de Zilverparkkade en de Zuil van Lely. In de gemeente Noordoostpolder gaat tijdens de Nacht van de Nacht de verlichting op de Poldertoren en de verlichting op de parkeerplaats rondom het gemeentekantoor uit. Zowel in Zeewolde als in Dronten dooft de gemeente de verlichting van het gemeentehuis en ook op Urk worden de aanschijnlichten van de gemeentelijke gebouwen uit geschakeld.

De Maxima-centrale in Lelystad geeft een mooi voorbeeld aan grotere bedrijven en dooft haar (LED-) sierverlichting.

Meer informatie: www.nachtvandenacht.nl