Wat gebeurt er met Lelystad Airport na de verkiezingen?

12 december 2023

Wat gebeurt er met Lelystad Airport na de verkiezingen?

De Tweede Kamerverkiezingen liggen al weer even achter ons. En terwijl het duidelijk is dat de winnende partijen minder op hebben met natuur en klimaat, is de verkiezingsuitslag voor Lelystad Airport minder duidelijk. Betekent deze uitslag het einde van Lelystad Airport? 

Wat we in ieder geval zien is een verschuiving wat betreft de opening van Lelystad Airport. Voor het eerst spreekt een grote meerderheid van de politieke partijen zich landelijk uit tegen de opening van Lelystad Airport. Hierbij zitten partijen waarvan je dat wellicht op van zou verwachten zoals de Partij voor de Dieren, GroenLinks-PvdA en D66. 

Rechtse partijen

Ook veel rechtsere partijen zijn inmiddels tegen. Van de nieuwere partijen hebben NSC en BBB nu al kenbaar gemaakt dat zij tegen de opening van Lelystad Airport zijn. Ook meer klassieke partijen, waarvan sommige vaak in het provinciale bestuur hebben gezeten, zijn inmiddels tegen. Denk hierbij aan het CDA en de ChristenUnie. Hiermee blijft alleen de VVD een uitgesproken voorstander van de opening van Lelystad Airport. 

Wat de PVV wil met Lelystad Airport is minder duidelijk. De partij heeft aangegeven ruimte te willen bieden aan Schiphol, maar Lelystad Airport wordt niet specifiek genoemd. 

Provincie Flevoland

Als laatste speelt er nog provinciale dynamiek. Verschillende partijen staan provinciaal positiever tegenover opening van de luchthaven dan landelijk. In het Flevolandse coalitieakkoord worden de ‘economische voordelen’ van Lelystad Airport benoemd, maar ook dat de uiteindelijke besluitvorming in Den Haag ligt. Het definitieve lot van Lelystad Airport zal dus tijdens de formatie moeten worden beslist.