Waterstof staat al twintig jaar op doorbreken. Maar nu dan echt?

17 september 2018

Medewerkers van de NMFF volgen regelmatig trainingen om hun kennis over energie-onderwerpen bij te spijkeren. Een daarvan ging over de kansen voor waterstof. Tevens verkennen we dan nieuwe innovaties die mogelijk ook voor Flevoland interessant zijn. Zoals een waterstofproject in Hoogeveen voor een nieuwbouwwijk.

Bastiaan Meijer van netbeheerder Rendo uit Drenthe wil een nieuwbouwwijk verwarmen met waterstof, afkomstig uit zonne-energie. De naastgelegen bestaande wijk wordt ook aangesloten op dit waterstofgasnet. Rendo levert nu voornamelijk aardgas en biogas aan ruim 100.000 aansluitingen en is op zoek naar nieuwe verdienmodellen.

Hoogeveen
Hoogeveen ligt in een gebied waar een productievermogen staat gepland van 200 MW aan voornamelijk grootschalige zonne-energie. Tegelijkertijd is er in de regio een vraag naar stroom van een equivalent van 50 MW. Op zonnige dagen zal heel veel duurzame energie het stroomnet opgaan, zonder dat daar vraag naar is. Om die elektriciteit de regio uit te transporteren, zal de bestaande energie-infrastructuur (hoog- en middenspanningsleidingen, onderstations, transformatorhuisjes, etc.) flink uitgebreid moeten worden. En dat zijn erg hoge maatschappelijk kosten.

Alternatief
Een alternatief van deze netverzwaring is om met de ‘overcapaciteit’ aan stroom waterstof te maken door elektrolyse. Elektrolyse heeft een rendement van 60% tot 70%. De waterstofproductie wordt aangezet op het moment dat er meer stroom wordt geproduceerd dan in de regio gebruikt kan worden: hiermee wordt het net gebalanceerd. De geproduceerde waterstof wordt opgeslagen en daarna gebruikt in een nieuwbouwwijk en de naastgelegen bestaande wijk.
De woningen in de nieuwbouwwijk krijgen speciaal ontwikkelde cv-ketels, zonnepanelen en zijn natuurlijk uitstekend geïsoleerd. Om waterstof in de bestaande wijk te kunnen gebruiken moeten bestaande (aard)gasleidingen worden gecontroleerd en moeten de branders in de bestaande CV-ketels worden vervangen. Gasfornuizen moeten worden vervangen door inductiekookplaten.

Woning voor woning
Deze operatie kan woning voor woning worden uitgevoerd waardoor het plan beheersbaar blijft. De kosten en het gedoe voor de bewoners zijn minimaal, omdat het een eenvoudige ingreep is zonder grote aanpassingen aan de ‘schil’ van de woning. Wel moet de wetgeving rond het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving worden aangepast en moet worden nagedacht over bijvoorbeeld ‘odorisatie’ van het gebruikte waterstofgas (geur toevoegen aan het gas, net als bij aardgas wordt gedaan). Het project gaat naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 van start.