Webinar: Omgaan met de nieuwe omgevingswet

Webinar: Omgaan met de nieuwe omgevingswet

Webinar: Omgaan met de nieuwe omgevingswet

 

 

 

 

Op 1 juli 2022 treedt (waarschijnlijk) de nieuwe omgevingswet in. Deze nieuwe wet verandert het speelveld voor duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur en milieu. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij samen met Natuur & Milieu het onderzoeksrapport ‘Roeien met nieuwe riemen’, over de nieuwe omgevingswet, uitgebracht. Daarin zijn kansen voor milieu, natuur en duurzaamheid geïnventariseerd en hoe die te benutten, respectievelijk bedreigingen en hoe die te beperken. Zie voor meer info.

Op donderdag 2 december van 10:15 tot 12:00 uur is er een gratis webinar voor iedereen die inspiratie wil opdoen voor het omgaan met de Omgevingswet. Naast de presentatie van het onderzoeksrapport, reageert een panel met een bestuurder op de uitkomsten en aanbevelingen. Tijdens het interactieve programma is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer info en aanmelden.

Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.