Werk effecten Floriade concreet uit

8 juli 2015

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport de effecten van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 duidelijk in beeld te brengen.

Dat kan omdat daarvoor al een masterplan is door de gemeenteraad is vastgesteld. De invulling van de andere deelgebieden en van het Floriadeterrein ná het evenement is nu nog niet concreet. Het rapport kan voor die gebieden de milieu-randvoorwaarden in beeld brengen.

Op de website vindt u het volledige persbericht en het advies van de Commissie aan het bevoegd gezag.