Wethouder René van Amersfoort ontvangt klimaatpakket

5 april 2023

Foto: NMFF-Directeur Vera Dam (links) en wethouder René van Amersfoort (rechts) wijzen op belang om Noordoostpolder (onder NAP gelegen) duurzaam én klimaatrobuust te maken.

Wethouder René van Amersfoort ontvangt klimaatpakket

René van Amersfoort, de nieuwe wethouder Duurzaamheid van de Noordoostpolder, nam op 31 maart van de Natuur en Milieufederatie Flevoland een klimaatpakket in ontvangst. Met dit pakket nodigen wij de wethouder uit om samen meer vaart te maken met klimaatadaptatie, de energietransitie en biodiversiteit in de Noordoostpolder. De wethouder nam het pakket enthousiast in ontvangst. Wethouder van Amersfoort: ‘Ik heb een groot hart voor duurzaamheid en zet mij daar volop voor in. Ik hoop dat we elkaar kunnen versterken in het bereiken van deze doelen voor de Noordoostpolder’.

Met het pakket laat de Milieufederatie zien waar ze met haar 66 aangesloten lidorganisaties allemaal mee bezig is in Flevoland en in de Noordoostpolder. De gevolgen van de klimaatverandering worden namelijk steeds zichtbaarder. Ook in de Noordoostpolder. Zeer droge periodes worden afgewisseld met periodes met extreme regenval en wateroverlast in de omgeving. Acties zijn nodig om de omgeving klimaatrobuust te maken, de CO2-uitstoot te verlagen en de grondstofvoetafdruk te verkleinen.  et aan de wethouder overhandigde kimaatadaptatiepakket reikte hiervoor ingrediënten aan.

Kansen benutten voor natuurinclusief ontwikkelen:

Klimaatverandering zorgt ook voor een veranderend landschap. Natuur en Milieufederatie Flevoland nodigden de wethouder uit om samen op te trekken bij acties gericht op het biodiverser maken van de Noordoostpolder. De wethouder zette onlangs al een goede stap door bomen te planten bij Rutten als onderdeel van de Plan Boom campagne van de NMFF.

Vaart in de energietransitie: meer lokale schone energie en de knop om voor energiebesparing

Meer lokale schone energie helpt bij het verminderen van klimaatverandering. Zeker als inwoners daar zelf voor kiezen, zoals via zonnepanelen op het dak of als ze samen collectief energie gaan opwekken. Tegelijk blijft het stimuleren en ondersteunen van bewoners belangrijk bij energiebesparing, en onafhankelijk advies richting aardgasvrij wonen zoals via het onafhankelijk Energieloket Noordoostpolder. Dit soort initiatieven laat zien dat goede samenwerking met de gemeente loont om samen meer vaart te creëren in de energietransitie.

Stimuleer Circulair Noordoostpolder: verklein de grondstof-voetafdruk

Door te kiezen voor een circulaire economie verminderen we de CO2-uitstoot. Via circulaire challenges kan de gemeente, bedrijven en bewoners aan de slag met het verkleinen van de grondstof-voetafdruk. Natuur en Milieufederatie nodigde de gemeente uit om nog meer circulaire challenges de komende collegeperiode op te pakken samen met lokale partners.