Wethouder Thomas Gillissen ontvangt klimaatadaptatie-pakket

Wethouder Thomas Gillissen ontvangt klimaatadaptatie-pakket

Wethouder Thomas Gillissen ontvangt klimaatadaptatie-pakket

 

 

 

 

Thomas Gillissen , de nieuwe wethouder Duurzaamheid van Noordoostpolder, nam op 18 juli van groene maatschappelijke organisaties een klimaatadaptie-pakket in ontvangst. Met dit pakket nodigden zij de wethouder uit om samen meer vaart te maken met klimaatadaptie, de energietransitie en biodiversiteit in de Noordoostpolder. De wethouder nam het pakket enthousiast in ontvangst. Gillissen: ‘Meer vaart maken is een must. Onze inwoners ervaren steeds meer de negatieve consequenties van klimaatverandering. Geweldig dat de natuur- en milieuorganisaties en al hun vrijwilligers onze inwoners hiertoe motiveren en faciliteren.’

Het pakket omvatte concrete oplossingen tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook suggesties om te zorgen voor minder CO2-uitstoot. De gevolgen van de klimaatverandering worden namelijk steeds zichtbaarder. Ook in de Noordoostpolder. Zeer droge periodes, waardoor verdroging ontstaat in het buitengebied, worden afgewisseld met periodes met extreme regenval en wateroverlast in de omgeving. Acties zijn nodig om de omgeving klimaatrobuust te maken, de CO2-uitstoot te verlagen en de grondstof-voetafdruk te verkleinen.  Het aan de wethouder overhandigde kimaatadaptatiepakket reikte hiervoor ingrediënten aan.

Kansen benutten voor natuurinclusief ontwikkelen

Klimaatverandering zorgt ook voor een veranderend landschap. Landschapsbeheer Flevoland, IVN Flevoland en Natuur en Milieufederatie Flevoland nodigden de wethouder uit om samen op te trekken bij acties gericht op het biodiverser maken van agrarisch landschap, bossen en schoolpleinen en het betrekken van jongeren bij natuur. NMFF bood de wethouder een Plan Boom-pakket aan dat hij op een plek mag planten in de gemeente, met als wens dat nog meer bomen gaan volgen.

Vaart in de energietransitie: meer lokale schone energie en de knop om voor energiebesparing

Meer lokale schone energie helpt bij het verminderen van klimaatverandering. Zeker als inwoners daar zelf voor kiezen, zoals via zonnepanelen op het dak of als ze samen collectief energie gaan opwekken.  De Energiepioniers laten zien dat het bundelen van lokale wensen van dorpsgenoten kansen geeft voor meer samen schone energie opwekken. Ook voor bewoners met een smalle beurs.  En Energiek Nagele toont hoe bewoners succesvol met elkaar zoeken naar oplossingen om zonder aardgas woningen te verwarmen. Tegelijk blijft het stimuleren en ondersteunen van bewoners belangrijk bij energiebesparing, en onafhankelijk advies richting aardgasvrij wonen zoals wordt verzorgd via het lokaal Energieloket Noordoostpolder. Dit soort initiatieven laat zien dat goede samenwerking met de gemeente loont om samen meer vaart te creëren in de energietransitie.

Stimuleer Circulair Noordoostpolder: verklein de grondstof-voetafdruk

Door te kiezen voor een circulaire economie verminderen we de CO2-uitstoot. Via circulaire challenges kan de gemeente, bedrijven en bewoners aan de slag met het verkleinen van de grondstof-voetafdruk.  Het Goed laat zien hoeveel grondstofbesparing via recyling mogelijk is. Natuur en Milieufederatie nodigde de gemeente uit om nog meer circulaire challenges de komende collegeperiode op te pakken samen met lokale partners.