Wethouder Willem Foppen ontvangt klimaatpakket!

Wethouder Willem Foppen ontvangt klimaatpakket

Wethouder Willem Foppen ontvangt klimaatpakket

 

 

 

 

 

Willem Foppen, de nieuwe wethouder Duurzaamheid en Energie van de gemeente Urk, nam op 21 september van groene maatschappelijke organisaties een klimaat-pakket in ontvangst. Met dit pakket nodigden wij de wethouder uit om samen meer vaart te maken met klimaatadaptie, de energietransitie en circulariteit op Urk. De wethouder nam het pakket enthousiast in ontvangst! Wethouder Foppen: ‘Het is mooi dat de Natuur en Milieufederatie en haar partners op een hele praktische manier bewoners helpt stappen te zetten voor natuur en klimaat.’

Toelichting op de foto: Wethouder Willem Foppen (derde van links) kreeg uit handen van verschillende groene maatschappelijke organisaties het klimaatpakket overhandigd.

In het klimaatpakket zaten zaken om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan én om CO2-uitstoot te verlagen. Er is actie nodig om Urk klimaatrobuust te maken, de CO2-uitstoot te verlagen en de grondstof-voetafdruk te verkleinen. Het kimaatpakket rijkt de wethouder hier onderdelen voor aan.      

Maak de gemeente klimaatrobuust  
Klimaatverandering verandert het landschap, ook op Urk. De droge zomer is hier een voorbeeld van. Zeer droge periodes zorgen voor uitgedroogde grond in de gemeente en worden afgewisseld met periodes met extreme regenval en wateroverlast. Landschapsbeheer Flevoland, IVN en de Natuur en Milieufederatie Flevoland nodigden de wethouder uit om samen op te trekken bij acties gericht op het klimaatbestendig maken van Urk. IVN leert kinderen over het belang van een groene omgeving, Landschapsbeheer helpt bij het biodiverser maken van Urk met aandacht voor het unieke landschap. NMFF bood de wethouder een Plan Boom-pakket aan dat hij op een plek mag planten in de gemeente. Doel is om dit een start te laten zijn van een grotere actie! 

Help Urkers met energiezuinig wonen     
Door de enorme prijsstijgingen zien we dat ook veel Urkers willen besparen op hun elektriciteit en gasrekening. Onafhankelijk advies van het Energieloket Urk helpt en stimuleert bewoners om energiezuiniger te gaan wonen. Dit soort initiatieven laten zien dat goede samenwerking met de gemeente loont om samen meer vaart te creëren in de energietransitie.   

Een kleinere grondstof-voetafdruk past bij rentmeesterschap  
Daarnaast daagde de Milieufederatie de gemeente uit mee te doen met circulaire challenges om zo de grondstof-voetafdruk van de gemeente te verkleinen. Zo liggen er liggen op Urk voor het toepassen van biobased materialen, bijvoorbeeld bij toekomstige woningbouw. Dit is het verkennen waard.