Wind, zon en Marker Wadden

9 april 2014

In de uitzending van 8 april komen informatiemarkten voor wind, toename zonnepanelen, Marker Wadden Café en MooiFlevoland groene uit-tips aan bod.  Om de items te beluisteren klik je op de link. Op de pagina waar je terecht komt zijn de items te beluisteren onder Puur Lifestyle:  Beluister de items van Omroep Flevoland hier.

1. informatiemarkten voor wind in Flevoland: waarom is dat en wanneer is het?
Flevoland is rijk in zijn windmolens. In 2017 wordt verandering zichtbaar. Provincie en gemeentes hebben handen ineen geslagen voor een nieuwe aanpak voor windenergie. Dit heet opschalen en saneren. Het komt er op neer dat er minder windmolens komen maar meer energie. Het landschap wordt aantrekkelijker door windparken en lijnopstellingen in plaats van willekeurige plaatsing. Oude windmolens worden vervangen door minder windmolens met meer capaciteit. Inwoners in Dronten, Zeewolde, Biddinghuizen, Swifterbant en Lelystad kunnen zich inschrijven op een lijst als belangstellende om financieel te participeren. Er zijn informatieavonden op 14 april in Dronten in de Open Hof en 15 april in de Verbeelding in Zeewolde. Windverenigingen verenigd in Wind Werkt voor Flevoland gaan aangeven op welke manier geparticipeerd kan worden.

2. in 1 jaar tijd 100.000 daken met zonnepanelen erbij : enorme zonnesprong, hoe komt dat?
In Nederland zijn er in 2013 100.000 daken met zonnepanelen bij gekomen. In vergelijking: In de VS zijn er 140.000 daken met panelen bijgekomen.Men komt er steeds meer achter dat investeren in zonnepanelen een goede investering is. Terugverdientijd is ongeveer 7 jaar. Ook zijn er veel collectieve inkoopacties geweest waardoor de prijzen van zonnepanelen gunstiger uitvielen. Daarnaast zijn er meer dan 300 lokale coöperaties en burgerinitiatieven geweest om de voordelen van zonnepanelen te communiceren en gezamenlijk in te kopen. Ook de overheid stimuleert de aankoop van zonnepanelen door bijvoorbeeld de BTW teruggave. Dit levert niet alleen meer schone energie maar ook werkgelegenheid op. Kijk op de site van je gemeente en op www.zonatlas.nl voor meer informatie over de aanschaf van zonnepanelen en de geschiktheid van je dak.

3. Marker Wadden Café en andere leuke er-op-uittips.
Kom op donderdag 10 april naar het Marker Wadden Café. Bij deze ontmoetingsplek wordt meer informatie gegeven over het nieuwe natuurproject in het Markermeer de Marker Wadden. Vanaf 2016 wordt begonnen met de aanleg van het eerste eiland. Hier wordt aan gewerkt omdat het Markermeer een slib probleem heeft. Het IJsselmeer is helder maar het Markermeer troebel. Door de slib kunnen bepaalde mosselsoorten niet tot ontwikkeling komen. Deze mosselen zijn voedsel voor bepaalde vogelsoorten. Door het slib wordt dus het ecologische systeem verstoord. De Marker Wadden worden gemaakt van slib waardoor het slib probleem in het Markermeer wordt verminderd en een rijkere natuur gecreerd. De afgelopen weken zijn eilandontwerpen zijn gemaakt door studenten uit Minnesota (VS). Deze zijn te bekijken tijdens het Marker Wadden Café in DuurzaaminLelystad. Burgers en ondernemers zijn van harte welkom.

Je kan er natuurlijk ook weer op uit. Bezoek bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen op 11 en 13 april Lelystadse kant en 9 en 12 april Almeerse kant. Bezoek de Aalscholverkolonie met het Flevo-landschap op 12 april of bekijk met IVN Dronten bijzondere voorjaarsbloeiers. Op 13 april zijn er kinderworkshops met Stad en Natuur en kan het Toverbos worden bezocht. Kijk voor meer informatie op www.mooiflevoland.nl