Windverenigingen en overheden zetten grote stap in ambitie windenergie

24 februari 2014

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst hebben de
windverenigingen –verenigd in de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF)- en
de gezamenlijke overheden vertrouwen in elkaar uitgesproken. Hiermee is het sein
gegeven voor het saneren en opschalen van windmolens in Zuidelijk en Oostelijk
Flevoland. Onder de noemer ‘Wind werkt voor Flevoland’ werken de leden van de
verenigingen samen met de overheden aan de ambitie voor windenergie in
Flevoland; meer megawatt met minder molens en een mooier landschap. De
samenwerkingsovereenkomst is op 20 februari 2014 ondertekend.

Lees hier meer.

Bron: Provincie Flevoland