Wie wint de Groene Pluim? Overzicht genomineerden 2019

30 januari 2019

Op 11 februari reikt de Vereniging Natuur-en Milieufederatie Flevoland voor de tiende keer de Groene Pluim in de Duurzaamheidswinkel Lelystad (Stadhuisplein 51). De Groene Pluim is een wisseltrofee die jaarlijks wordt overhandigd aan een vrijwilliger, inwoner, medewerker bij bedrijf, organisatie of gemeente die zich heeft ingezet voor de Flevolandse natuur. Dit jaar is het thema “anderen betrekken bij natuur”. U bent van harte welkom.

Overzicht genomineerden

Lenie de Wilde en Marcella van Driest van IVN Lelystad
Zij brengen op allerlei manieren kinderen liefde en respect voor de natuur bij, en zoals voor alles geldt ook hier: jong geleerd is oud gedaan. Het gaat om kinderen van wie de ouders in de meeste gevallen geen IVN-lid zijn. Door de activiteiten (ongeveer 8 tot 10 per jaar) van hun kinderen in de Jeugdnatuurclub worden de ouders ook bij de natuur betrokken op een voor hen vaak onbekende, verrassende manier.

De vrijwilligersgroep van de Heemtuin Lelystad
De heemtuin bestaat sinds 1978 en vanaf 1986 zijn het vrijwilligers van IVN en KNNV die het beheer en onderhoud uitvoeren. Dat is nu al 33 jaar! De groep komt wekelijks op donderdag bijeen van 9 tot 12.30 uur. De werkzaamheden bestaan vooral uit maaien, snoeien en wieden, afhankelijk van het jaargetijde. Behalve deze uren aan onderhoud en beheer wordt de tuin ook benut als bezoekobject. Op afspraak worden groepen ontvangen en rondgeleid om te ervaren hoe mooi een tuin kan zijn of om natuur dichtbij te ontdekken of alleen maar om inspiratie op te doen. In 2011 verscheen een kleurrijk boekje over de heemtuin ter gelegenheid van 25 jaar vrijwilligerswerk.

Imker Cor Dol van Stad en Natuur Almere
Hij heeft het fenomeen bijenpraatjes in Almere op de kaart gezet. Hij heeft jarenlang de bijenpraatjes verzorgd, voor zowel Almeerse basisschoolkinderen en bezoekers van het landgoed. Tijdens de gratis rondleiding en demonstratie in de bijenstal, leren Almeerders dat bijen eigenlijk helemaal niet eng zijn, maar juist heel nuttig en slim. Ook was hij de vaste imker van de bijenstal van Stad & Natuur op de Kemphaan. Hij heeft op deze manier bijgedragen aan de kennisvorming over het belang van de bij, maar ook aan de natuurlijke ontwikkeling van de Kemphaan. Helaas heeft Cor om gezondheidsredenen afgelopen jaar moeten besluiten dat hij zijn activiteiten niet langer kan voortzetten.

Stichting De Lelystadse Boer
De Lelystadse Boer is een initiatief van zeventig boeren in een straal van ongeveer 2,5 kilometer rondom Lelystad Airport. Gezamenlijk zetten zij zich in om de komst van Lelystad Airport om te zetten in mogelijkheden voor de omgeving. Door nauw samen te werken met verschillende partijen slagen zij erin om niet alleen het publiek kennis te laten maken met producten uit de regio, maar ook vanuit duurzaam oogpunt initiatieven te opperen en te stimuleren circulair te denken. Daarnaast zet De Lelystadse Boer zich breed in op maatschappelijk vlak door leuke activiteiten te organiseren op de boerderij, waarbij mensen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de natuur en het agrarisch leven. Ook ontvangen zij vele scholen om kinderen te leren waar de verse groentes vandaan komen.

Irene Miltenburg van het bedrijf BuitenVitaal
Werken, wandelen, fietsen in de natuur is bij Natuurlijk activering een middel om te herstellen, activeren, helpt mee in het stabiliseren van het privéleven en zorgt voor persoonlijke groei. Onderliggend doel van het bewegen in de natuur is dat mensen tot rust komen, herstel van hun energieniveau, inzicht krijgen in hun functioneren en hun gedrag aanpassen, zodat werkhervatting, studeren of het doen van vrijwilligerswerk binnen één tot drie jaar mogelijk wordt. Op het snijvlak van HR en zorg re-integreert Irene haar cliënten terug in maatschappij door werkzaamheden in de natuur. In overleg met Staatsbosbeheer gaat zij letterlijk met hen het bos in waar onderhoud aan het bos wordt gepleegd. 

Ingrid Hagg van Parkbos Dronten
Ingrid Hagg, een vrijwilliger van verzorgingshuis De Regenboog is april 2015 begonnen om het aangrenzende dorpsbosje aan te pakken. De leuke bollenstrookjes werden namelijk in de zomer overwoekerd door te veel brandnetels, bosrank en veel wilde bramenstruiken waar nauwelijks vruchten aankwamen. Door haar werden stukjes radicaal opgeruimd en opengemaakt voor doorkijkjes. Daarna konden er diverse inheemse en parkachtige stekjes gepoot worden. Zo ontstond een verzameling van planten. Dit ging door de jaren heen gestaag en stug verder, steeds gestimuleerd door het Groeiende Resultaat en de leuke gesprekjes met verschillende soorten wandelaars. Zoveel mogelijk werd voor belangstellenden verslag gedaan op een facebook-pagina die Parkbos Dronten werd gedoopt.

Wim Stegeman van Flevolands Agrarisch Collectief
Wim Stegeman is coördinator van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC). Hierbij geeft hij leiding aan de werkorganisatie van onze coöperatie, bestaande uit 9 ZZP’ers die samen zorgen voor de organisatie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Flevoland en andere projecten op het gebied van verduurzaming en biodiversiteitswinst voor de aangesloten agrarische ondernemers. Hij stimuleert verbindingen tussen de verschillende partijen die actief zijn in het landelijk gebied zowel landelijk maar vooral in Flevoland: agrariërs, natuurorganisaties, vrijwilligers, maar ook overheden als provincie, waterschappen en gemeenten.

Paula van Kuijk en Miranda van der Kamp (directeursduo van basisschool de Optimist en basisschool De Verwondering)
Zij hebben samen met IVN op hun eigen schoolplein een Tiny Forest geplant. Leerlingen hebben de naam Bostimist bedacht en hebben geholpen met planten. De leerlingen krijgen regelmatig les in het buitenlokaal. Uiteraard is het Tiny Forest niet alleen voor de schoolgaande kinderen, maar voor de hele buurt. Zo worden kinderen en ouders al van jongs af aan betrokken bij de natuur. Dit schooljaar zijn ze gestart met de Verwondering (de eerste ecologische basisschool van Almere).  Ze betrekken de buurt, de leerlingen en de ouders bij de natuur.

Jacqueline Boudens van Kindertuinen Almere
Jacqueline zet zich al jaren in voor kinderen van Kindertuinen Almere. Ze is initiatiefneemster van dit project. Kindertuinen komen kinderen werken en leren over de natuur en hoe alles groeit en bloeit. Voorheen was de lokatie van de Kindertuinen bij de camping aan het weerwater, die plek heeft ze helaas moeten verlaten, maar ze heeft vorig jaar een geweldige start gemaakt in OdeonPark bij Filmwijk. Daar heeft ze scholen weten te betrekken en nieuwe vrijwilligers uit de wijk. Ze weet kinderen op een laagdrempelige manier te betrekken bij de moestuin en het groen en alles wat erbij komt kijken.