Zienswijze fusie provincies

12 oktober 2013

Op 11 oktober hebben Natuur en Milieufederaties Flevoland, Noord-Holland en Utrecht hun zienswijze voor de provinciefusie voorgelegd aan Minister Plasterk.

Zienswijze Noordvleugelprovincie