Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

29 juli 2014

De NMFF maakt gebruik van haar mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad.

Lelystad, 29 juli 2014

Geachte heer, mevrouw,

Graag maakt de Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) gebruik van haar mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad.

De NMFF heeft zitting aan de Alderstafel Lelystad en vertegenwoordigt daar de belangen van de natuur en het milieu in Flevoland. Zoals aan de Alderstafel Lelystad van donderdag 3 juli jl. al gemeld, vragen wij uw aandacht voor enkele punten. Ook grijpen wij terug op de eerdere verzoeken in onze zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau behorende bij het voornemen Luchthavenbesluit Lelystad.

Lees hier de gehele zienswijze:
Zienswijze ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad NMFF 29-07-14