Zon op Flevolandse scholen

5 mei 2014

Op donderdagavond 24 april organiseerde het Servicepunt Energie Lokaal Flevoland een informatieavond over zonne-energie voor scholen. Scholen en kinderdagverblijven uit Almere, Lelystad en de Noordoostpolder lieten zich informeren over verschillende vormen van financiering van zonnepanelen op schoolgebouwen.

Arjan Klopstra van Sunny Schools, Joost de Valk van Pluk de Zon en  Robert Hemmen van De Groene Reus presenteerden hun werkwijze aan de geïnteresseerden. Op hun beurt hoorde zij de wensen en behoeften van de scholen uit de regio. Vanaf 1 januari 2015 worden scholen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de gebouwen.
Het concept van Sunny Schools gaat uit van de kracht van crowd funding. Bovendien krijgen de leerlingen van de school zelf belangrijke taken in het bedenken en organiseren van activiteiten. Op deze manier ontstaat maximale betrokkenheid van leerlingen en ouders. Sunny Schools richt zich vooral, maar niet uitsluitend,  op basisscholen omdat daar de betrokkenheid van ouders het grootste is.

Joost de Valk van Pluk de Zon is projectleider van het project om in 5 gemeenten een aantal gemeentelijk gebouwen, waaronder scholen, van zonnepanelen te voorzien. Door samen in te kopen, kunnen de deelnemende gemeenten een lagere prijs bedingen. Bij zo’n groot project komt men mogelijk in aanmerking voor de SDE+ regeling. Op deze manier houden gemeenten de komende jaren hun energiekosten zelf in de hand en kunnen zij de lokale economie een zetje geven.

Robert Hemmen van de energiecoöperatie De Groene Reus, maakt gebruik van de zogenaamde postcoderoos. Deze variant is vooral interessant voor eigenaren van een groot dak, maar zonder de mogelijkheden om zelf te investeren. De school krijgt in dit model geen vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak, maar profiteert van de ‘groene’ uitstraling van zonnepanelen.

Daan Schieman, voorzitter van de Vrije School in Almere, wees de sprekers erop dat voor hem de relatie tussen opbrengst en gebruik van de ‘eigen’ zonnepanelen zichtbaar moet zijn voor de leerlingen. Ook een financieringsvorm waarin leerlingen zelf zaken moeten regelen sprak hem erg aan.
Tineke Bruin, directeur van basisschool De Ark in Espel, staat te popelen om zonnepanelen op het schooldak te installeren, maar wordt daarbij niet altijd geholpen door de gemeente. Zonnepanelen zouden een goede aanvulling zijn op de vele duurzame activiteiten die de school uit de Noordoostpolder organiseert.
John van Diepen heeft, samen met medebewoners, zelf het initiatief genomen om de buurtschool in de Almeerse Filmwijk van zonnepanelen te voorzien. Hij wijst erop dat dankzij een motie in de Eerste Kamer het belastingsregime voor zonnepanelen de komende 10 jaar niet zal veranderen.

Voor meer informatie over de informatieavond kunt u contact opnemen met Robert Atkins van het Servicepunt Energie Lokaal Flevoland. De informatieavond is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Kennisprogramma Duurzaam Door.