Subsidieregeling zonnepanelen particuliere woningeigenaren

23 november 2015

De gemeente Almere heeft op 17 november 2015 de subsidieregeling zonnepanelen particuliere woningeigenaren gemeente Almere 2015-2016 vastgesteld. Met een incidentele subsidie van € 250,- tot maximaal € 500,- stimuleert de gemeente de aanschaf en gebruik van zonnepanelen. Het subsidieplafond is € 100.000,-. Aanvragen kunnen, mits het plafond niet eerder wordt bereikt, tot 1 januari 2017 ingediend worden en worden op volgorde van datum en compleetheid behandeld.

Klik hier voor meer informatie.