NMFF buigt zich over conceptversie RES 1.0 

NMFF buigt zich over conceptversie RES 1.0 

 

 

 

NMFF buigt zich over conceptversie RES 1.0 

RES staat voor Regionale Energiestrategie. Na de concept-RES is het proces verder gegaan richting de RES 1.0. De NMFF is bij veel bouwstenen betrokken en probeert de belangen van Natuur en Milieu enerzijds en de Energiecorporaties anderzijds zo goed mogelijk te behartigen. Wil je meer weten over het RES proces? Neem dan contact met ons op.