Ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld Zeewolde ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld Zeewolde ter inzage

 

 

Ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld Zeewolde ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan voor bedrijventerrein Trekkersveld ligt vanaf 23 februari ter inzage. De Gemeente Zeewolde wil het Trekkersveld uitbreiden naar 200 hectare, het grootste gedeelte van de uitbreiding is gereserveerd voor een datacenter van een nog onbekend Amerikaans bedrijf. De plannen maken veel los in de provincie: er zijn zorgen over het stroomgebruik van zo’n groot datacenter en het is nog onduidelijk of de restwarmte van het koelsysteem hergebruikt kan worden.

De Natuur- en Milieufederatie Flevoland heeft op eerdere plannen voor dit datacenter een zienswijze ingediend. Wij hebben toen onze zorgen geuit over de ecologische effecten van het lozen van het koelwater op de Hoge Vaart en verzocht om een gesloten koelsysteem te gebruiken en de restwarmte in te zetten voor het warmtenet. Ook hebben wij de gemeente gevraagd inzichtelijk te maken of het elektriciteitsverbruik van dit datacenter gecompenseerd gaat worden binnen de grenzen van de gemeente Zeewolde. En indien dit het geval is ook toe te lichten wat dit betekent voor het aantal windturbines en/of zonneparken. Lees de volledige zienswijze