Onze rol in 1 Circulair Flevoland

Onze rol in 1 Circulair Flevoland

De NMFF ziet zich zelf als verbinder van de Flevolandse circulaire economie, met duurzame steden en dorpen met een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en daadwerkelijke verlaging van de footprint van de Flevolandse bewoners, met name voor grondstoffen. We kennen de lokale en regionale ontwikkelingen bovendien goed en zijn op de hoogte van goede voorbeelden van elders. Samen met partners ontwikkelden wij het model van de Flevolandse voetafdruk en lokale duurzame communities, wat de afgelopen jaren uitgerold is over Flevoland. De lokale duurzame communities dienen als versterking en verbinding van lokale initiatieven, zo bieden wij tastbare aanknopingspunten voor  het bottum-up werken en faciliteren vanuit de overheid om de Circulaire Economie samen aan te jagen.

Met onze campagne Circulaire Challenges hebben wij hier in de afgelopen 2 maanden aan kunnen bijdragen, voor en door Flevolanders. Er hebben bijna 150 inwoners aan meegedaan waarvan ongeveer 20% lokale Flevolandse bedrijven waren. Samen hebben zij 402 kg grondstoffen bespaard en terug de keten in geholpen. Als alle Flevolanders deze kleine stappen zouden zetten dan zijn dit 100.000 volle klikocontainers aan grondstoffen. En zo gaan we samen op weg naar een duurzaam Flevoland!