Doelen

Hier werken we aan

De Natuur en Milieufederaties werken aan duurzame energie, een gevarieerd landschap met veelsoortige natuur en aan een economie die circulair is. Dit doen we met duizenden betrokken mensen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Onze overtuiging is dat iedereen, nu en later, moet kunnen genieten van een mooi en duurzaam Nederland. We zetten ons in om duurzame ontwikkelingen te versnellen. We zien dat grondstoffen en ruimte steeds schaarser worden, de afhankelijkheid van energie groot is. Allemaal zaken die ons en vele met ons aan het hart gaan. Dat zet ons in beweging.

 

Duurzame energie

De dreigende grondstoffencrisis en de steeds sterkere bezorgdheid over het klimaat hebben ervoor gezorgd dat klimaat een dominant thema in het publieke debat is. Het is niet meer de vraag of we werk gaan maken van de energietransitie, maar hoe. De Natuur en Milieufederaties zetten zich dagelijks in om de energietransitie te versnellen, met oog voor natuur en samen met de omwonenden. Zo bouwen we aan een maatschappij met zo weinig mogelijk, maar in ieder geval schone energie.

Bekijk de projecten

 

Natuur & landschap

Nederland heeft prachtige provincies met ieder hun eigen pracht. Alle landschappen zijn uniek met hun eigen historie en natuur. Stel je een provincie voor zonder deze diverse natuur en unieke landschappen. Dat kunnen wij ook niet! Daarom willen we samen met ons netwerk de natuur en de landschappen beschermen en ontwikkelen.

Bekijk de projecten

 

Circulaire economie

Iedereen heeft een stukje van de aarde nodig om te leven. Dit stuk is nodig om onder andere voedsel te verbouwen, huizen te verwarmen, afval te verwerken of kleding te produceren. Per persoon hebben we op aarde ongeveer vier voetbalvelden grond beschikbaar, maar de gemiddelde Nederlander gebruikt er wel twaalf. Dit zorgt ervoor dat we de aarde uitputten. De Natuur en Milieufederaties willen de Nederlandse voetafdruk verkleinen door kringlopen te sluiten en op een circulaire manier met onze grondstoffen en afval om te gaan.

Bekijk de projecten