Circulaire economie

Circulaire economie

Circulaire economie is heel kort samen te vatten als: ‘Afval = grondstof’. Kringlopen worden gesloten en partijen zorgen ervoor dat ze zo goed mogelijk hun activiteiten en logistiek op elkaar afstemmen.

Iedereen heeft een stukje van de aarde nodig om te leven. Dit stuk is nodig om onder andere voedsel te verbouwen, huizen te verwarmen, afval te verwerken of kleding te produceren. Per persoon hebben we op aarde ongeveer vier voetbalvelden grond beschikbaar, maar de gemiddelde Nederlander gebruikt er wel twaalf. Dit zorgt ervoor dat we de aarde uitputten. De Natuur en Milieufederaties willen de Nederlandse voetafdruk verkleinen door kringlopen te sluiten en op een circulaire manier met onze grondstoffen en afval om te gaan.

Het omschakelen naar een circulaire economie (CE) vraagt om verandering. Verandering bij zowel bedrijven, (semi) publieke opdrachtgevers als consumenten. De Natuur en Milieufederaties richten zich op een circulaire beweging van onderop. We leggen verbindingen tussen bewoners, ondernemers en overheid.

Andere aanpak

Een circulaire economie kenmerkt zich door hergebruik van bestaande producten, componenten en grondstoffen en door nieuwe grondstoffen duurzaam te winnen. Een andere aanpak is om nieuwe producten en processen te ontwikkelen om deze producten, componenten en grondstoffen eenvoudiger te kunnen hergebruiken. Als laatste, maar minstens zo belangrijk: is het stimuleren van verandering in consumentengedrag.

Met deze projecten werken wij aan een circulaire economie

Helaas, geen items gevonden.