Duurzame energie

Duurzame energie

De Natuur en Milieufederaties werken er dagelijks aan de energietransitie te versnellen, samen met omwonenden en met oog voor natuur. Zo bouwen we aan een maatschappij met zo weinig mogelijk, maar in ieder geval schone energie.

De dreigende grondstoffencrisis en de steeds sterkere maatschappelijke bezorgdheid over het klimaat zorgen voor veel initiatieven rond energiebesparing en -opwekking. Wij geloven in de kracht van de lokale energie-initiatieven. Daarom ondersteunen wij lokale duurzame energiecoöperaties en energiebesparing met onze Servicepunten Energie. Onze medewerkers hebben niet alleen kennis van de lokale initiatieven, maar ook de netwerken en de ervaring om deze initiatieven een gedegen ondersteuning te bieden.

Draagvlak voor windenergie

Windpark Nijmegen-Betuwe Foto: Christine Wevers

De urgentie om meer windenergie op te wekken is groot; naar verwachting wekken we in Nederland in 2020 slechts 5100 MW op, terwijl 6000 MW was afgesproken. Aan de andere kant groeit ook de weerstand tegen windenergie, naarmate parken groter worden, dichter bij de gebouwde omgeving komen, of ontwikkeld worden in of nabij natuurgebieden. Draagvlak voor windenergie blijft onder de hele bevolking onverminderd groot: ruim 70% van de Nederlanders is voor windenergie. Dit draagvlak is ontzettend belangrijk om windprojecten te laten slagen. Wij dragen actief bij aan het vergroten van draagvlak met oog voor natuurbelangen en willen onze inzet de komende periode intensiveren.

 

Foto header: Grunneger Power – Zonnepark Vierverlaten

Met deze projecten werken wij aan duurzame energie

Helaas, geen items gevonden.