50 jaar bezig met beleving van Flevolandse natuur

50 jaar bezig met beleving van Flevolandse natuur

Al sinds 1986 is de KNNV Lelystad een lidorganisatie van de Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF). Ze organiseren activiteiten als excursies, lezingen en cursussen om zo de natuur in Flevoland te beleven. KNNV Lelystad bestaat dit jaar 50 jaar. Nico Dijkshoorn, een van de oprichters en voormalig voorzitter van de KNNV Lelystad, vertelt over de hoogtepunten.

Hoe draagt KNNV Lelystad bij aan een duurzaam Flevoland?

Nico: “Onze doelstelling is het bestuderen en beleven van de natuur in Flevoland. Dat doen we door lezingen en excursies te organiseren voor onze leden en voor anderen. Daarnaast is natuurstudie een belangrijk doel. En we zijn bezig met natuurbescherming, zoals het uiten van onze zorgen over vliegveld Lelystad en de risico’s van aanvaringen met de vele vogels in Flevoland.”

Jullie vieren je 50 jarig bestaan, is er veel veranderd voor jullie?

Nico: “Uiteraard! Zuidelijk Flevoland is in 1968 drooggevallen en wij zijn opgericht in 1974. Op dat moment was Zuidelijk Flevoland een onontgonnen gebied met uitgestrekte rietvelden, waar de Oostvaarderplassen uit is voortgekomen. De bomen in Lelystad waren nog heel jong. Veel planten -en diersoorten kwamen nog niet voor, maar dat is in de loop der tijd veranderd. 50 jaar geleden kwamen de vos, bever en ringslang nog niet voor in Lelystad. Dat is allemaal in de loop der jaren tot ontwikkeling gekomen.

We hebben de afgelopen 50 jaar elk kwartaal een tijdschrift uitgebracht. Daarin zijn veel ontwikkelingen vastgelegd. Al 50 jaar verzorg ik een rubriek ‘Nieuws over Dier en Plant in Polderland’ met allerlei nieuwtjes over de natuur in Flevoland. Dat is een leuke geschiedschrijving in feite.”

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

Nico: “We willen doorgaan met wat we al doen. We blijven alert op de ontwikkelingen. Zo nemen we deel aan de planvorming van de Oostvaardersoevers en de versterking van de IJsselmeerdijk en hebben we recentelijk een zienwijze ingediend op het nieuwe N2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen.

In Lelystad is een fraaie heemtuin. 30 jaar geleden was de gemeente niet meer in staat die te onderhouden. Sindsdien zorgen leden van KNNV en IVN Lelystad voor het onderhoud van die tuin.

Ook verzorgen we jaarlijks in de winter een telling van de watervogels in Lelystad. Ook in het Oostvaardersveld verzorgen wij de vogelmonitoring. Tijdens het broedseizoen gaan leden er ’s morgensvroeg op uit om naar de vogelzang te luisteren en te bepalen welke soorten en hoeveel broedterritoria er voorkomen. Die gegevens gaan naar Staatsbosbeheer.”

Waarom zijn jullie lid van de Natuur en Milieufederatie Flevoland?

Nico: “We vinden het belangrijk om de NMFF met ons lidmaatschap te ondersteunen. Het is een goede zaak dat er voor natuurgroepen een overkoepelende organisatie is in Flevoland die het woord namens hen kan voeren richting de overheid.