Netwerken

Onze netwerken

Landelijk maakt de Natuur en Milieufederatie Drenthe onderdeel uit van het netwerk van de De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu. Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten (Inspectie Noord) en Staatsbosbeheer (Regio Groningen-Drenthe) zijn partners in natuurbeheer en landschapsbescherming.

Aangesloten organisaties
De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft ruim 40 aangesloten organisaties. Deze zijn actief op het terrein van natuur en milieu en onderschrijven in hoofdlijnen het beleid van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. De Natuur en Milieufederatie Drenthe en de aangesloten organisaties houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten en werken samen om natuur- en milieudoelen te realiseren.                                                                                          

Meer weten? Kijk op de volgende websites: