Burgers die zich binnen ZeewoldeZon verenigen, worden gezamenlijk eigenaar van de zonnepanelen, waardoor zij de korting op de energiebelasting kunnen krijgen’

Burgers die zich binnen ZeewoldeZon verenigen, worden gezamenlijk eigenaar van de zonnepanelen, waardoor zij de korting op de energiebelasting kunnen krijgen'

Al enkele jaren is ZeewoldeZon lidorganisatie van de Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF). Zij stellen lokaal opgewekte zonnestroom beschikbaar voor Zeewoldenaren. ”Burgers die zich binnen ZeewoldeZon verenigen, worden gezamenlijk eigenaar van de zonnepanelen, waardoor zij de korting op de energiebelasting kunnen krijgen”, vertelt Thijs van Daalen, woordvoerder van de energie coöperatie. 

Wat is jullie missie in het kader van verduurzaming?
Thijs: ”Onze missie is aan de ene kant om zoveel mogelijk mensen te helpen energie te besparen en aan de andere kant om de energie die zij nodig hebben te laten leveren door zonnestroomsystemen die lokaal aanwezig zijn. Zo proberen we een lokale energie-economie op te zetten.”

Hoe ondersteunt de NMFF hierin?
”De NMFF kan hierbij helpen door via haar Energieloketten de boodschap die energiecoöperaties hebben, te helpen uitdragen”, aldus Thijs.

 

”Onze missie is aan de ene kant om zoveel mogelijk mensen te helpen energie te besparen en aan de andere kant om de energie die zij nodig hebben te laten leveren door zonnestroomsystemen die lokaal aanwezig zijn. Zo proberen we een lokale energie-economie op te zetten”

Een kijkje in de toekomst: over 5 jaar, waar staan jullie als organisatie?
Thijs: ”ons streven is om over vijf jaar 50% van de bewoners van Zeewolde als lid te hebben mogen verwelkomen en daar ook voldoende energie voor beschikbaar te hebben”.

En hoe draagt NMFF bij aan deze ontwikkeling?
”Jullie kunnen de mensen in het dorp op de mogelijkheden wijzen om lid te gaan worden van een lokale energie coöperatie, en op die manier lokale energie en economie gestimuleerd wordt. Alles wat jullie aan bekendheid kunnen bijdragen is welkom”, benadrukt Thijs.

”Samen voor een mooi en duurzaam Flevoland”. Kun je toelichten hoe ZeewoldeZon dit uitdraagt?
”Vooral omdat we ook bezig zijn met energie-exploitatie en we met de opbrengsten die daaruit voortkomen investeringen te kunnen doen die de natuur ten goede komt. Denk bijvoorbeeld aan ecologische oplossingen voor zonnepanelen die we gaan plaatsen, door hierin te zoeken naar multifunctionele oplossingen. Zo kijken we of er onder zonnepanelen die op land geplaatst worden,  de mogelijkheid bestaat om dubbelgrond-gebruik toe te passen. Denk dan aan voedselbosjes of planten die daaronder geplaatst kunnen worden”, aldus Thijs.

 

Wil je meer weten over ZeewoldeZon en haar activiteiten?