Op weg naar minder versteend oppervlak!

Op weg naar minder versteend oppervlak!

Op weg naar minder versteend oppervlak!

 

 

 

 

Tijdens de innovatietafel op dinsdag 23 november is er in samenwerking met de lidorganisaties, gemeenten en inwoners een actie-agenda op gesteld om samen te werken aan een Lelystad met minder versteend oppervlak. Steen vervangen door groen is noodzakelijk, omdat hierdoor water kan wegzakken in de bodem, de stad wordt verkoeld, fijnstof wordt afgevangen en de leefomgeving van mens en dier verbetert. NMFF heeft kansrijke mogelijkheden geïdentificeerd en de rol die voor een ieder is weggelegd besproken. Over 2 maanden zal er een evenement worden georganiseerd, waarbij er verschillende soorten vergroening gedemonstreerd wordt aan inwoners van Lelystad.