Weinig tijd over voor afwenden ernstige gevolgen klimaatverandering

 

 

 

Dinsdag 1 maart sprak Vera Dam in haar tweewekelijkse column op Omroep Flevoland over het nieuwe IPCC-rapport, de milieutak van de VN, dat aan het begin van de week is uitgekomen. Hierin staat dat er nog weinig tijd over is om de meest ernstige gevolgen van klimaatverandering af te wenden.

Als de aarde met meer dan anderhalve graad opwarmt nemen de risico’s flink toe. Ook voor Flevoland. Grote delen van Flevoland lopen ernstige risico’s bij zeespiegelstijging. Wanneer de opwarming van de aarde boven de anderhalve graad uitkomt smelt het ijs op de polen sneller en zal er in Flevoland veel gedaan moeten worden om het water buiten de deur te houden.

Ook nu al zijn gevolgen merkbaar. Droogte, overstromingen en stormen. De laatste tijd zien we dit steeds vaker. Het is dus nodig om snel actie te ondernemen. Dat moet landelijk, maar ook lokaal. Gemeenten kunnen veel doen. Denk aan campagnes om huizen te isoleren, energie te besparen of zelf op te wekken. Belangrijk is dat iedereen hieraan mee kan doen, ook mensen met een kleinere beurs. De gemeenteraadsverkiezingen geven u de gelegenheid om hierin een keuze te maken.

Bekijk hier de hele column van Vera op Omroep Flevoland.

Bekijk hier de reactie van de gezamenlijke reactie van De Milieufederaties op het IPCC-rapport