Zienswijze Zon Op Land

Zienswijze Zon Op Land

Zienswijze Zon Op Land

 

 

 

 

 

We moeten in Flevoland, net als in heel Nederland, meer duurzame energie van zon gaan gebruiken en opwekken. Deze ambitie is per regio vastgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES). Waar deze panelen precies moeten komen bepalen gemeentes en provincie zelf, maar is ook onderwerp van discussie. De Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft een zienswijze opgesteld om te laten weten waar wij graag willen dat nieuwe zonnepanelen moeten komen. 

Wij zien dat er nog genoeg geschikte plekken zijn om zonnepanelen te plaatsen in Flevoland. Een aantal voorbeelden van geschikte plekken zijn; langs wegen en dijken, tussen bestaande windparken en op daken in het landelijk gebied. Ook zien we plek voor zonnepanelen op grond die door bodemdaling enorm gaat vernatten en daardoor minder productief wordt voor landbouw. Als er nieuwe parken worden gerealiseerd moet dat altijd natuurinclusief. De Natuur en Milieufederaties heeft een handreiking opgesteld om initiatiefnemers daarbij te helpen. 

Wat de Natuur en Milieufederatie absoluut niet wil is het plaatsen van grootschalige installaties voor zonne-energie in beschermde natuur, Natura2000-gebieden in het bijzonder. Ook grote wateren rondom Flevoland, zoals het IJsselmeer, zijn beschermde gebieden. De effecten van zonnepanelen op deze gebieden zijn onbekend. Ongeacht de effecten zou het plaatsen van grootschalige zonneparken in beschermde natuur een allerlaatste optie moeten zijn. Ook zijn we bang voor het scheppen van precedent. Als we beginnen met zonneparken eindigen we met ongewenste buitendijkse woningbouw.  

Lees hier onze de gehele zienswijze die we naar de Provincie hebben gestuurd.