7 juli Innovatietafel Circulair verbouwen

Innovatietafel Circulair verbouwen

7 juli Innovatietafel Circulair verbouwen

 

 

 

 

Welke mogelijkheden ziet de sector voor bewoners in Lelystad om stromen te kunnen (her)gebruiken voor circulair (ver)bouwen? De Natuur en Milieufederatie Flevoland organiseert deze bijeenkomst om de kennis van de sector bij elkaar te brengen om circulair (ver)bouwen een boost te geven in Lelystad. Daarvoor is het essentieel dat bedrijven, onderwijs, bewoners, woningcorporaties, verwerkers, aannemers, bouwmarkten en overheid bij elkaar komen. Alleen met de gehele keten kunnen er stappen worden gezet in de omschakeling naar circulair (ver)bouwen.

U bent hierbij van harte welkom om deel te nemen aan de innovatietafel Circulair verbouwen. Het definitieve programma ontvangt u uiterlijk een week van te voren.  

We horen het graag als u een pitch of andere bijdrage aan het programma wil leveren, neem dan contact op met Oscar Peterson, o.peterson@nmfflevoland.nl

 

Programma: 

09:45 Inloop koffie/thee

10:00 Welkomstwoord NMFF | Vera Dam
– Hergebruik bouwmaterialen verkennen (tweedehands of retouren)
– Hoe kunnen we bewoners op weg helpen met circulair verbouwen

Rondje langs: goede voorbeelden, kansen, knelpunten, quick wins

10:15 Bouwmarkten over actualiteit, kansen en knelpunten van hergebruik bouwmaterialen

10:45 Woningcorporaties over mogelijkheden van hergebruik bouwmaterialen voor bewoners

11:00 Aannemers over restromen: kansen voor bewoners

11:15 Kringlopen over aanbod bouwmaterialen

11:30 Rol van onderwijs

11:45 Vervolg kansen verzamelen
Welke kansen gaan we oppakken?

12:00 Afsluiting

 

Wanneer:

7 juli, 10:00 – 12:00 uur

Locatie: Duurzaamheidswinkel Lelystad

Link:  Aanmeldformulier