Circulaire Challenge april: Duurzaam voedsel

Circulaire Challenge april: duurzaam voedsel

Dagelijks genieten we van ons lekkere eten. Vaak is de productie van ons eten belastend voor het milieu, dit kunnen we veranderen door ons consumptiepatroon te veranderen en in te zetten op duurzame landbouw. Onze manier van produceren van ons voedsel en ons consumptiegedrag zorgt voor bekende issues zoals de stikstofcrisis, het mestoverschot en het gebruik van te veel bestrijdingsmiddelen. Een andere manier van produceren en consumeren is hard nodig. Hier maakt NMFF zich in de maand april hard voor: kies voor duurzaam voedsel. Wij doen mee, jij ook?

Waarom duurzaam voedsel?

De gemiddelde Nederlander eet 40 kilo vlees per jaar – dat is het dubbele van de gemiddelde jaarlijkse vleesconsumptie van 50 jaar geleden. En dat terwijl er steeds meer bekend wordt over de impact van vleesconsumptie op de gezondheid. Daarnaast is voor de productie van één kilo vlees zijn naast vijf kilo veevoer ook honderden liters water nodig. Deze inefficiëntie, die inherent is aan de vee-industrie, is een van de redenen dat vleesconsumptie niet erg duurzaam is. Vlees is verantwoordelijk voor zo’n 15% van de totale hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt bij de wereldwijde voedselproductie.

Naast de manier van produceren en consumeren kan er ook duurzamer met voedsel worden omgegaan. Wist je dat er in Nederland jaarlijks een kwart van al het voedsel wordt weggegooid? Een gemiddeld huishouden gooit 10% van zijn eten weg, met een waarde van zo’n €120 per jaar. Dat telt jaarlijks op tot 800 miljoen kilo: dat zijn 100.000 vrachtwagens. Door te kiezen voor verantwoorde producten en minder voedsel te verspillen kan jij je voedsel-voetafdruk verlagen.

Circulaire challenges: ga de uitdaging aan!

Weet jij hoe groot jouw voetafdruk is? Doe de voetafdruk-test op www.flevolandsevoetafdruk.nl. Je kunt je voetafdruk op verkleinen door mee te doen aan de circulaire challenges. Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) organiseert samen met haar lidorganisaties, overheden, bedrijven en anderen challenges gericht op het verkleinen van de Flevolandse voetafdruk. Wekelijks is er een nieuwe challenge om aan mee te doen. Aan één meedoen is al een stap in de goede richting. Zo dragen we bij aan minder CO2 uitstoot en grondstofverbruik. Durf je het aan en doe je mee?

Challenges april

  • Ga smullen. Start een vierkante meter moestuin!
  • Word flexitariër! Ga deze week 3x voor vegetarisch
  • Help de bij. leg een bijvriendelijke tuin aan!
  • Samen tegen voedselverspilling. Deel jouw kliekjesrecept!

Doe je mee? Ga dan naar www.ikdoemeejijook.nl