Countdown 600 – Plantactie Roggebotstaete 

Countdown 600 – Plantactie Roggebotstaete 

Countdown 600 – Plantactie Roggebotstaete 

 

 

 

 

 

Plan Boom: Plant actie Roggebotstaete 

600 boompjes zijn de grond in gegaan op het 52 hectare groot landgoed Roggebotstaete. Er is met de beheerders Ron en Jan-Willem gekeken naar een inpassing van de soorten in het ecologisch beheerplan van het landgoed. Er is gekozen voor insect- en bijenvriendelijke boompjes zoals Gewone Vlier, Gele Kornoelje, Mispel, Rode Kornoelje, Zoete Kers, Vogelkers en Hondsroos. Deze soorten geven prachtige bloesem waar de bijen en ander bestuivers goed van profiteren. En dat is een welkome toevoeging aan de lokale ecologie op Roggebotstaete 

Plan Boom: op weg naar 500.000 bomen in Flevoland 

Met Plan Boom zijn in Nederland het afgelopen jaar al meer dan 243.862 bomen geplant. In Flevoland namen al veel Flevolanders in 2020 deel door een Plan Boom-pakket te bestellen. Deze zijn weer te bestellen in het najaar van 2021. Daarnaast organiseren we dit jaar samen met groene organisaties diverse plant-acties. Natuur en Milieufederatie Flevoland biedt hulp bij de zoektocht naar locaties, wettelijke kaders en praktische specificaties voor inrichting, beheer, boomkeuze, de organisatie van de aanplant, en het betrekken van inwoners. Doe je mee? Kijk op www.nmfflevoland.nl of bel: 0320-253505 of mail info@nmfflevoland.nl