Duurzaamheid op 1 bij Provinciale Statenverkiezingen 

Duurzaamheid op 1 bij Provinciale Statenverkiezingen

Duurzaamheid op 1 bij Provinciale Statenverkiezingen 

 

 

 

 

In maart 2023 kiezen we nieuwe Provinciale vertegenwoordigers. De voorbereidingen zijn bij veel politieke partijen in volle gang. Tijdens de zomer worden kieslijsten opgesteld en partijprogramma’s gemaakt. Aan de vooravond van de zomervakantie heeft NMFF naar alle Programmacommissies groene en duurzame speerpunten gestuurd voor vier thema’s: natuur, klimaat, energietransitie en circulaire economie. En die speerpunten zien we graag terug in de partijprogramma’s. 

Er is een grote opgave voor elk van de thema’s, maar tegelijk biedt Flevoland ook veel kansen. Vooral om deze opgaven integraal aan te pakken, zodat verbetering op één thema, ook leidt tot verbetering ergens anders. 

Versterk Natuur
Flevoland kent een uniek natuur- en akkerbouw landschap, maar dit landschap komt wel steeds verder onder druk te staan. Bij nieuwe ontwikkelingen moet behoud van de kwaliteit van de natuur als randvoorwaarde gelden. Ook moet de Provincie de landbouwtransitie aanjagen om het karakteristieke boerenland blijvend te beschermen. Dit betekent inzetten op het verlagen van stikstofdeposities en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw. 

Beperk gevolgen Klimaat
Extreem weer, zoals droogte en zware hoosbuien, komen ook in Flevoland steeds vaker voor. De Provincie moet Flevoland klimaatbestendig gaan maken door bij elke ontwikkeling een klimaatadaptie-toets te doen. Ook moet meer water moet worden opgevangen in perioden van neerslag voor perioden van droogte. In steden moeten we klimaatverandering aanpakken door grijs te veranderen in groen. Dit kan bijvoorbeeld door grenzen te stellen aan het oppervlakte verhard terrein.  

Vaart in de Energietransitie
Flevoland is koploper als het gaat om duurzame energie, maar het is belangrijk dat we de vaart erin houden. Krapte op het energienet kan de energietransitie stevig in de weg gaan zitten. Er wordt geïnvesteerd, maar innovatieve oplossingen zoals lokale opslag kunnen helpen. Ook is het belangrijk dat nieuwe projecten de natuur niet beschadigen. Eerder hebben we een ladder opgesteld, waarmee natuurinclusieve zonneparken kunnen worden gerealiseerd. 

Circulaire economie is de toekomst
De circulaire economie biedt grote kansen voor het verkleinen van de Flevolandse voetafdruk door het hergebruik van grondstoffen. De grote woninbouwopgave leent zich ideaal om hergebruikte grondstoffen in te zetten en voor de Provincie om een koploper te worden hierin. Ook de Provincie zelf kan haar verantwoordelijkheid nemen door te kiezen voor duurzaam vervoer van ambtenaren en een kantine met lokale en circulaire producten. 

Input Partijprogramma’s Groene Organisaties

We hebben deze speerpunten niet alleen bedacht, maar samen met vier andere Provinciale groene organisaties: IVN Flevoland, Landschapsbeheer, Flevolandschap en Natuurmonumenten. Lees hier de volledige versie.