Een kijkje op de Floriade

Een kijkje op de Floriade

Een kijkje op de Floriade

 

 

 

 

 

De Floriade is al een aantal weken van start en deze week heb ik, namens de Natuur en Milieufederatie Flevoland, een kijkje genomen op de Floriade. Hoe ziet Flevoland er in 2050 uit? Het is duidelijk dat onze samenleving moet verduurzamen. Op de Floriade kun je alvast zien hoe zo’n duurzaam Flevoland eruit ziet.

In de ochtend was ik te gast bij het Schone Lucht Congres. Provincies en verschillende gemeenten, ook in Flevoland, werken in het Schone Lucht Akkoord samen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in ons land. Het is duidelijk dat het akkoord al vruchten afwerpt en dat de lucht steeds schoner wordt. Toch blijft de luchtkwaliteit op veel plekken in Nederland ondermaats waardoor mensen minder lang leven. De Milieufederatie binnenkort ook meer mee doen met het onderwerp luchtkwaliteit. Houd de nieuwsbrief in de gaten!

Na het congres heb ik rondgekeken op de Floriade. De Milieufederatie is bezig met een visie Flevoland 2050. Met dat in het achterhoofd heb ik gekeken naar oplossingen voor grote opgaven die in de toekomst op ons af gaan komen.

Één van deze opgaven is de woningbouwopgave. Almere, Lelystad en het Rijk willen 100.000 extra woningen realiseren. Op de Floriade staat een volledige biobased voorbeeldwoning van 60m2 voor 75.000 euro (die ook na de Floriade wordt verkocht!). Dit laat zien hoe duurzame en betaalbare oplossing voor deze opgave kan worden gevonden.

Ook zullen we de toekomst anders moeten omgaan met voedsel. Meerdere paviljoenen laten zien hoe wijken makkelijk zelf voedsel kunnen verbouwen, zogenaamde stadslandbouw. Mensen worden hiermee directer betrokken bij de productie van hun voedsel en milieukosten voor de transport liggen veel lager.

Tenslotte is er nog veel te winnen op het gebied van energiebesparing. Één paviljoen laat zien hoe de grond kan worden gebruikt als een buurtkoelkast. De grond houdt kou vast en wordt in de zomer niet warm. Door eten in deze koelte te bewaren kan energie en grondstoffen voor koelkasten worden bespaard.

Al met al was het een interessante dag! Ik ben ook heel benieuwd hoe de duurzame wijk eruit gaat zien die na de Floriade overblijft op het terrein. Veel van de oplossingen die nu aan het publiek worden geëxposeerd kunnen daar direct worden toegepast, om uiteindelijk over heel Flevoland te worden uitgerold!